WHATEVER DOESN'T KILL YOU
SIMPLY MAKES YOU... STRANGER
Duben 2008

Stoslůvka pro Rebelku

20. dubna 2008 v 18:39 Stoslůvky
Rebelka mi zadala stoslůvku na téma Kardinál Richelieu, kterak se mrtev ocitá před Spravedlností.
Mon homme fatal
Jednoho dne ztratím zrak. Ztratím zrak a získám funkci nejslavnější slepé dámy. Jednoho dne ke mně sestřička Smrt přivede vznešeného muže.
Mon homme fatal. Armand-Jean du Plessis de Richelieu.
Pronikavý pohled mu nepomůže, ačkoli jiným pronikal až na dno duše. Ale pro mě bude jeho mysl snadno čitelná. Ze vzpomínek se mi vynoří slova s ním těsně spojená. Slova, která vykřičím do světa jako svůj soud.
"Účel světí prostředky. Muž velké autority a charismatu, který odhodlaně hájil státní zájmy."
Ucítím, jak pomalu odchází.
"Où allez-vous, Monseigneur?"
Pokrčí rameny a půjde dál.
Mrzí mě, že už ho nikdy neuvidím.